A.A.

ROMÂNIA

JUDEŢUL   HUNEDOARA

MUNICIPIUL   LUPENI

Nr.   3644/ 05.02.2024

 

ANUNȚ

Primăria Municipiului Lupeni, în conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, anunţă elaborarea Proiectului de hotărâre nr. 19/2024 privind aprobarea programului acțiunilor culturale, științifice, artistice, sportive și de agrement pentru anul 2024.

Precizăm că propuneri, sugestii, recomandări pe marginea proiectului de hotărâre se primesc la sediul Primăriei Municipiului Lupeni, str. Revoluției, nr. 2 – Registratură, pot fi transmise prin fax la numărul 0254/560515 sau în format electronic la adresa de e-mail: [email protected], până în data de 20.02.2024, ora 10:00.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

PRIMAR,

Lucian – Marius  RESMERIŢĂ

 
Close Search Window