TIPURI DE RISCURI NATURALE SPECIFICE JUDEŢULUI HUNEDOARA CARE POT GENERA SITUAŢII DE URGENŢĂ

  

INUNDAȚII

GHID PRIVIND EDUCAREA POPULAȚIEI IN CAZ DE INUNDAȚII 

Dacă trebuie să părăsiţi locuinţa, respectaţi pe cât posibil următoarele reguli:

Nu vă deplasaţi prin curenţi de apă: puteţi să vă pierdeţi echilibrul deplasându-vă prin curenţii de apă de circa 15 cm înălţime.

Nu vă deplasaţi cu autoturismul în zona inundată: în caz de inundaţie, la înălţimea de circa 20 cm apă, apa poate pătrunde în vehicul şi poate cauza pierderea controlului. La înălţimea de circa 40 cm apă, vehiculul pluteşte. La înălţimea de 60 cm, majoritatea vehiculelor sunt luate de apă.

 

DUPĂ PRODUCEREA INUNDAŢIEI:

Ascultaţi informaţiile autorităţilor locale privind alimentarea cu apă potabilă a localităţii.

Evitaţi zonele în care mai există apă: apa poate fi contaminată cu benzină, motorină sau resturi de la canalizare; de asemenea, poate fi încărcată electric de la linii de tensiune înaltă sau cabluri electrice căzute la pământ.

Evitaţi curenţii de apă.

Informaţi-vă în legătură cu zonele în care apele sau retras: drumurile ori podurile ar putea să-şi fi diminuat rezistenţa şi ar putea ceda sub greutatea maşinilor.

Nu vă apropiaţi de zonele unde au căzut cabluri electrice şi anunţaţi autorităţile despre aceasta.

Întoarceţi-vă acasă, doar dacă autorităţile au permis acest lucru.

Fiţi atent când intraţi în clădirile care au fost inundate: rezistenţa acestora ar putea fi afectată, în special la nivelul fundaţiei.

Nu folosiţi instalaţiile de alimentare cu electricitate, apă, gaze decât după aprobarea operatorilor de specialitate.

Curăţaţi şi dezinfectaţi toate obiectele care au fost în contact cu apa: există pericolul de îmbolnăviri serioase ca urmare a lipsei igienei şi canalizărilor afectate.

Interesaţi-vă la primărie asupra zonelor inundabile din localitate.

Nu vă construiţi casa în zone inundabile.

Asiguraţi în subsoluri pereţi impermeabili pentru a evita pătrunderea apei.

Construiţi bariere pentru a opri pătrunderea apei în casă în caz de inundaţie.

Curăţaţi şanţurile şi rigolele de scurgere, pentru a permite evacuarea apelor pluviale.

Nu aruncaţi la întâmplare gunoaie menajere şi resturi vegetale în albiile apelor curgătoare.

Pregătiţi rucsacul pentru situaţii de urgenţă.

Participaţi la exerciţiile de simulare organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă şi autorităţile locale.

Respectaţi recomandările transmise la radio sau televizor de autorităţi.

Dacă este necesară evacuarea, deplasaţi-vă imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de autorităţi; dacă aţi fost surprins de viitură, urcaţi-vă către părţile superioare ale locuinţei sau pe acoperiş, până la sosirea echipelor de salvare.

În cazul în care consideraţi că mai aveţi timp, mutaţi obiectele importante la etaje superioare.

Decuplaţi întrerupătorul general de energie electrică. Deconectaţi aparatele electrice. Nu atingeţi echipamentele electrice dacă sunteţi ud ori staţi în apă.

Întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă şi gaze.

Încuiaţi uşile casei şi protejaţi ferestrele pentru a nu fi sparte de vânturi puternice, de curenţii de apă sau de obiectele duse de curenţii de apă.

Evacuaţi animalele şi bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte stabilite.


 

FURTUNI (VÂNT PUTERNIC, PRECIPITAŢII MASIVE,  CĂDERI GRINDINĂ)

 

Îndepărtaţi copacii ori ramurile uscate, care pe timpul unei furtuni, ar putea cădea şi provoca victime ori pagube materiale.
Nu uitaţi regula de salvare 30/30: adăpostiţi-vă în interiorul unei clădiri dacă, după ce aţi văzut un fulger nu reuşiţi să număraţi până la 30 înainte de a auzi un tunet. Rămâneţi în interiorul clădirii încă 30  minute după ce aţi auzit ultimul tunet.

Întrerupeţi orice activităţi în aer liber.
Intraţi în casă, într-o construcţie ori într-un autoturism.
Deşi s-ar putea să fiţi rănit în cazul în care trăsnetul loveşte maşina sunteţi mult mai protejat în interiorul vehiculului decât în exterior.
Închideţi ferestrele şi uşile.
Evitaţi duşurile ori sălile de baie. Conductele fixe ale instalaţiilor pot conduce electricitate.
Utilizaţi telefoanele cu fir doar în situaţii de urgenţă. Telefoanele fără fir ori mobilele sunt sigure în utilizare.
 Deconectaţi aparatele şi alte echipamente electrice precum computerele şi aparatele de aer condiţionat. Acestea pot fi defectate ca urmare a descărcărilor electrice atmosferice.

 


 

CUTREMURE

Un cutremur este o deplasare violentă a rocilor la adâncimi mari, în interiorul pământului creând deplasări subterane sau la suprafaţa pământului şi rezultând vibraţii ale pământului ce se transmit la clădiri.

ÎNAINTE DE CUTREMUR

 • Aflaţi de unde se opreşte apa, electricitatea şi gazul şi cum se face aceasta.
 • Fixaţi ferm, de pereţi, etajerele şi rafturile de cărţ· Plasaţi obiectele grele cât mai jos posibil

 

PE TIMPUL CUTREMURULUI

Dacă sunteţi în interior

 • Nu vă repeziţi să ieşiţi afară. Sunteţi mai în siguranţă în interior
 • Adăpostiţi-vă în cadrul unei uşi, sub o masă, sub o bancă, sub un birou şi ţineţi-vă de el pentru a-i urma mişcările
 • Dacă nu există mobilier solid staţi lângă un perete interior şi protejaţi-vă capul şi viaţa
 • Depărtaţi-vă de surse de foc, ferestre şi balcoane
 • Nu folosiţi lifturile

Dacă sunteţi afară:

 • Deplasaţi-vă repede spre un teren deschis
 • Îndepărtaţi-vă de structuri, clădiri, pereţi înalţi, cabluri suspendate, cabluri electrice şi alte structuri care se pot prăbuşi
 • Dacă sunteţi prins de cutremur lângă o clădire înaltă sau pe o stradă îngustă adăpostiţi-vă sub verandă sau în cadrul unei uşi astfel încât să vă protejaţi de căderea obiectelor.

Dacă sunteţi în autovehicul:

 • Opriţi autovehiculul şi rămâneţi în el.
 • Evitaţi podurile, viaductele şi alte structuri care se pot prăbuşi.

DUPĂ CUTREMUR

Dacă sunteţi rănit

 • Nu intraţi în panică, staţi calm.
 • Atrageţi atenţia prin toate mijloacele (folosiţi un fluier, ciocăniţi pereţii etc.)8/12

Dacă nu sunteţi rănit

 • Opriţi orice sursă de incendiu
 • Opriţi toate sursele de încălzire.
 • În cazul producerii unor avarii, închideţi aprovizionarea cu electricitate, apă şi gaze.
 • Nu folosiţi chibrituri sau brichete din cauza riscului unor scurgeri de gaze.
 • Ascultaţi la radio şi urmaţi instrucţiunile celor însărcinaţi cu operaţiunile de salvare.
 • Acordaţi primul ajutor celor care au nevoie (trusa de prim ajutor medical)
 • Folosiţi telefonul numai dacă sunteţi în pericol. Aceasta pentru a nu supraîncărca reţeaua telefonică care este foarte importantă pentru serviciile de salvare şi medicale.
 • Nu intraţi în clădirile avariate, chiar dacă credeţi să sunt sigure.
 • În caz unor replici la cutremur rămâneţi unde sunteţi şi protejaţi-vă singur.

Raţionalizaţi-vă stocurile de hrană şi apă de băut.


 

ÎNGHEŢ, PODURI ŞI BARAJE DE GHEAŢĂ PE APĂ, CĂDERI MASIVE DE ZĂPADĂ, POLEI

 

 Înaintea debutului sezonului rece, cetăţenii îşi vor asigura următoarele materiale:
– sare şi nisip pentru topirea gheţii şi îmbunătăţirea aderenţei pe căile circulabile;
– unelte de îndepărtare a zăpezii;
– combustibil de încălzire în cantitate suficientă, în cazul în care vă asiguraţi încălzirea în sistem propriu. Izolaţi-vă termic locuinţa şi protejaţi-vă locuinţa cu jaluzele exterioare
Pentru circulaţia pe drumurile publice pe timp de iarnă, când condiţiile meteorologice sunt vitrege, înainte de a pleca la drum, şoferii îşi vor pregăti autoturismele astfel:
–   acumulatorul şi sistemul de aprindere trebuie să fie în stare foarte bună, iar bornele bateriei curăţate;
–   asiguraţi-vă antigel corespunzător pentru a evita îngheţarea;
–   asiguraţi-vă că sistemul de încălzire şi dezgheţare funcţionează eficient;
–   verificaţi sistemul de acţionare al ştergătoarelor de parbriz; asiguraţi lichid de curăţare pentru temperaturi scăzute;
–   verificaţi funcţionarea farurilor şi a luminilor de avarie;
–   verificaţi nivelul şi densitatea uleiului. Uleiurile grele coagulează mai mult la temperaturi joase şi nu su


 

ALUNECĂRI DE TEREN

 

ÎNAINTE DE ALUNECAREA DE TEREN

Informaţi-vă privind semnalele de avertizare şi procedurile de evacuare

Păstraţi întotdeauna la îndemână trusă de urgenţă.

Aceasta trebuie să conţină mai ales: actele de

identitate, documente personale, medicamente personale, trusa de prim ajutor, radio portabil, lanternă, o pătură (în caz de evacuare), rezerve de hrană şi apă de băut (în caz că sunteţi prins de dezastru).

 

PE TIMPUL ALUNECĂRII DE TEREN

Dacă sunteţi în interior:

Urmaţi instrucţiunile primite de la autorităţi şi echipele de salvare, în special cele privind evacuarea populaţiei şi fermelor de animale.

Ascultaţi radioul.

Folosiţi telefonul numai în caz de urgenţă.

Dacă aveţi timp, opriţi alimentarea cu electricitate, apă şi gaze.

Închideţi uşile, ferestrele şi obloanele

Nu folosiţi autovehiculul dumneavoastră.

Dacă sunteţi afară:

Fugiţi din calea alunecării (deplasaţi-vă spre lateral)

Deplasaţi-vă cât puteţi de repede pe un loc înalt.

Nu vă întoarceţi decât după ce a trecut pericolul.

Nu intraţi în clădirile avariate.

 


 

AVALANŞE

 

 ÎNAINTE DE AVALANŞĂ
Informaţi-vă despre pericolul avalanşelor în zona în care locuiţi sau staţi
Păstraţi întotdeauna la îndemână o trusă de urgenţă conţinând: hrană, haine, pături,
medicamente, trusă de prim ajutor medical, lanternă, radio portabil, acte de identitate,
documente personale
În cazul unui pericol imediat închideţi uşile şi ferestrele şi, dacă este posibil, consolidaţi
Obloanele.
În staţiunile pentru sporturi de iarnă
Informaţi-vă privind riscul unei avalanşe de la instructorii de schi
şi de la personalul pistei de
schi
Respectaţi cu scrupulozitate toate semnele (indicatoarele rutiere, marcajele)
Nu depăşiţi zonele marcate ale pistelor deschise
Nu schiaţi niciodată singur, chiar dacă itinerariul precis al dumneavoastră este cunoscut şi echipaţi-vă singur cu o lumină de localizare şi lopăţică pentru zăpadă.

PE TIMPUL AVALANŞEI
Dacă sunteţi în interior
Păstraţi-vă calmul, şi în măsura în care este posibil, ajutaţi vecinii aflaţi în dificultate
Ascultaţi radioul
Nu folosiţi telefonul dacă nu aveţi să comunicaţi ceva important
Urmaţi ordinele autorităţilor şi echipelor de salvare, în special cele cu privire la evacuarea
oamenilor şi a fermelor de animale. În cazul evacuării opriţi gazul, electricitatea şi alimentarea cu apă. Încuiaţi uşa.
Nu folosiţi autovehiculul personal
Dacă sunteţi afară
Dacă are loc o avalanşă: Alergaţi în lateral pentru a scăpa din calea avalanşei
Dacă sunteţi prins de avalanşa: Faceţi mişcări largi de înot pentru a sta în partea de sus a
Avalanşei.
Dacă avalanşa va acoperit: Mişcaţi braţele şi picioarele astfel încât să vă asiguraţi o cavitate
cu aer înainte ca zăpada să se aşeze. Nu strigaţi astfel încât să vă salvaţi forţele.

DUPĂ AVALANŞĂ
Dacă sunteţi acoperit de stratul de zăpadă al avalanşei
Fiţi calm. Serviciile de salvare sunt pe urma dumneavoastră.
În caz contrar
Fiţi calm
Verificaţi dacă în apropiere este cineva rănit sau în dificultate şi ajutaţi-l
Ascultaţi radioul
Colaboraţi cu echipele de salvare dacă vi se cere ajutorul

 


 

SECETĂ

 

Asigurarea de către fiecare unitatea administrativ teritorială a surselor şi

rezervelor de apă necesare alimentării autospecialelor de intervenţie în caz de incendiu;

În pădure sunt interzise:

utilizarea focului deschis în afara locuri lor  special amenajate;

aruncarea la întâmplare a ţigărilor şi chibriturilor aprinse;

parcarea autoturismelor, instalarea corturilor şi a suprafeţelor de picnic în afara locurilor special amenajate în acest sens.

Asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin lichide inflamabile sau gaze lichefiate sub presiune;

Autorităţile publice locale şi operatorii economici cu pericole de incendii specifice, în astfel de situaţii, vor intensifica numărul de acţiuni preventive;

În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor este interzisă.

Restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive.

Asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin lichide inflamabile sau gaze lichefiate sub presiune.

Supravegherea permanentă a copiilor în vederea preîntâmpinării jocului acestora cu focul.

 


 

Prevenirea situațiilor de urgență specifice sezonului rece

 

În perioada de iarnă se manifestă vulnerabilităţi şi riscuri ridicate, materializate prin înmulţirea numărului de incendii produse la gospodăriile individuale, precum şi prin producerea unor situaţii de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase, cum sunt ninsorile abundente urmate de îngheţ şi înzăpeziri.

De aceea, o mare importanţă o are pregătirea populaţiei prin luarea din timp a măsurilor minime necesare pentru a preveni şi preîntâmpina producerea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece.

Astfel, pentru apărarea împotriva incendiilor premergător sezonului rece, cetăţenii vor adopta următoarele măsuri:

În cazul utilizării sobelor cu acumulare de căldură:

– înainte de utilizare sobele şi coşurile de evacuare a fumului şi gazelor arse vor fi verificate amănunţit, reparate şi curăţate;

– în faţa uşiţei de alimentare, pardoseala combustibilă se protejează cu o bucată de tablă cu dimensiunile de 70 x 50 cm;

– nu se vor depozita materiale combustibile la o distanţă mai mică de 1 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,5 m faţă de sobele cu acumulare de căldură;

În cazul utilizării sobelor fără acumulare de căldură:

– distanţa dintre sobă sau burlanele metalice neizolate şi materialele combustibile din vecinătate va fi de cel puţin 1 m;

– pardoseala combustibilă de sub acestea se va proteja printr-un postament termic izolator; acest postament va depaşi perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa uşiţei de alimentare cu 50 cm.

Pentru mijloacele de încălzire având drept combustibil gazele naturale se va avea în vedere verificarea şi întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiei de gaze naturale (conducte, robinete, arzătoare), înlăturându-se orice posibilitate de producere a scăpărilor de gaze;

La exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală:

– montarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de încălzire centrală se va face numai de către personal specializat şi autorizat în acest sens;

– la trecerea conductelor instalaţiilor de încălzire prin pereţi sau planşee executate din materiale combustibile, acestea vor fi introduse în tuburi de protecţie şi izolate cu materiale incombustibile;

– conductele de alimentare cu combustibili lichizi sau gazoşi vor fi menţinute în permanenţă perfect etanşe.

În scopul prevenirii incendiilor provocate de copii – pe care frigul îi va ţine mai mult pe lângă şi în casă – se vor respecta următoarele:

 • copiii nu vor fi lăsaţi nesupravegheaţi în încăperile în care există sobe de încălzit sau gătit, lămpi de gătit cu petrol şi pentru iluminat, în stare de funcţionare;
 • copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete); asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor;
 • nu este permis accesul copiilor nesupravegheaţi în depozitele de furaje, şure, poduri, magazii, grajduri cu mijloace care ar putea produce incendii;
 • copiii nu vor fi lăsaţi să folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de călcat, reşouri, radiatoare etc.) sau aragazul decât în prezenţa adulţilor<
 • nu folositi artificiile la o distanţă mai mică de 50 de metri de blocurile de locuit sau gospodării;
 • nu lăsaţi la îndemâna copiilor chibrituri, brichete sau lumânări, supravegheaţi-i cu atenţie şi nu-i lăsaţi singuri în casă;
 • nu lăsaţi copiii să aprindă lumânări în bradul de Crăciun, să folosească petarde, artificii sau pocnitori;
 • asiguraţi-vă că petardele şi pocnitorile interzise prin lege nu vor fi utilizate şi explicaţi copiilor riscurile la care se expun cât şi tragediile pe care le pot produce acestea.
 •  

 

Pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă provocate de fenomenele meteorologice periculoase, înaintea debutului sezonului rece, cetăţenii îşi vor asigura următoarele materiale:

– sare şi nisip pentru topirea gheţii şi îmbunătăţirea aderenţei pe căile circulabile;

– unelte de îndepărtare a zăpezii;

– combustibil de încălzire în cantitate suficientă, în cazul în care vă asiguraţi încălzirea în sistem propriu. Izolaţi-vă termic locuinţa şi protejaţi-vă locuinţa cu jaluzele exterioare

Pentru circulaţia pe drumurile publice pe timp de iarnă, când condiţiile meteorologice sunt vitrege, înainte de a pleca la drum, şoferii îşi vor pregăti autoturismele astfel:

–   acumulatorul şi sistemul de aprindere trebuie să fie în stare foarte bună, iar bornele bateriei curăţate;

–   asiguraţi-vă antigel corespunzător pentru a evita îngheţarea;

–   asiguraţi-vă că sistemul de încălzire şi dezgheţare funcţionează eficient;

–   verificaţi sistemul de acţionare al ştergătoarelor de parbriz; asiguraţi lichid de curăţare pentru temperaturi scăzute;

–   verificaţi funcţionarea farurilor şi a luminilor de avarie;

–   verificaţi nivelul şi densitatea uleiului. Uleiurile grele coagulează mai mult la temperaturi joase şi nu sunt la fel de lubrifiante;

–   dotaţi-vă cu lanţuri antiderapante.

 


 

Măsuri de prevenire a incendiilor în lăcaşurile de cult

 

Pentru a se diminua riscul de incendiu în lăcaşurile de cult în perioada Sărbătorilor de iarnă şi a se reduce consecinţele negative ce se pot răsfrânge asupra persoanelor în cazul producerii unui eventual incendiu pe timpul manifestărilor religioase cu public numeros, recomandăm slujitorilor bisericii şi credincioşilor să asigure respectarea următoarele măsuri principale:

– aducerea la cunoştinţa publicului, pe timpul desfăşurării manifestărilor religioase, de către slujitorii bisericii, a regulilor ce trebuie respectate în biserică, în scopul prevenirii incendiilor, mai cu seamă privind utilizarea lumânărilor, modul de comportare pe timpul izbucnirii unui incendiu în lăcaşul de cult, pentru păstrarea calmului, evitarea producerii de accidente nedorite şi a instalării panicii pe durata evacuării construcţiei incendiate, cât şi privind asigurarea stingerii urgente a incendiului, cu forţele şi mijloacele existente;

– pentru evitarea supraaglomerării bisericii cu credincioşi se recomandă ca aceste manifestări religioase să se organizeze în aer liber, iar atunci când totuşi ele se desfăşoară în interior, se va evita permiterea unui număr de credincioşi peste capacitatea construcţiei şi se vor menţine obligatoriu, pe toată durata slujbei, uşile de acces şi evacuare în poziţie deschisă;

– se va urmări, prin modul de parcare a autoturismelor şi autocarelor, în imediata vecinătate a lăcaşurilor de cult, să nu se blocheze ori îngusteze gabaritele căilor de acces pentru intervenţie necesare pentru autospecialele pompierilor, în cazul producerii unui eventual incendiu;

– supravegherea, de către persoane instruite, a sobelor şi a celorlalte mijloace de încălzire cu flacără din biserici, pe toată durata funcţionării şi oprirea acestora, obligatoriu, înainte de începerea slujbelor religioase cu public numeros;

– amenajarea unor locuri speciale, în exteriorul lăcaşurilor de cult, pentru depunerea lumânărilor aprinse, aflate la distanţă de siguranţă faţă de construcţii, dotate cu tăvi metalice umplute cu nisip, supravegherea acestora în permanenţă şi stingerea lor, în mod obligatoriu, la terminarea slujbelor religioase;

– evacuarea din interiorul lăcaşurilor de cult, pe durata desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros, a covoarelor, mochetelor, băncilor şi scaunelor nefixate de pardoseală;

– evitarea depozitării, în poduri, subsoluri, balcoane ori pe căile de evacuare din interiorul bisericilor, de materiale combustibile, mobilier, coroane;

– asigurarea unei minime dotări cu mijloace tehnice destinate stingerii incendiilor, precum rezerve de apă şi posibilităţi de utilizare a apei şi stingătoare de incendiu;

– în situaţia izbucnirii unui incendiu, se va asigura operativ evacuarea persoanelor din construcţie, a valorilor adăpostite, concomitent cu desfăşurarea primei intervenţii cu mijloacele tehnice din dotare şi cu anunţarea, de îndată, a pompierilor, la numărul unic de apel de urgenţă 112.

 


 

Măsuri de prevenire a incendiilor pentru unităţile unde se organizează Revelionul:

 • numărul persoanelor participante să nu depaşească capacitatea maxim admisă;
 • să fie asigurate culoare şi căi de evacuare libere, marcate şi iluminate corespunzator;
 • asigurarea bunei funcţionări a tuturor mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;
 • utilizarea corespunzătoare a instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă aferente clădirilor, evitându-se suprasolicitarea acestora sau supradimensionarea siguranţelor fuzibile din tablourile electrice;
 • întocmirea şi afişarea planurilor de evacuare pentru sălile cu mai mult de 50 de locuri;
 • în spaţiile de deservire se va asigura un număr suficient de scrumiere pe mese, iar pe holuri scrumierele cu picior se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 1,5 m faţă de perdele şi draperii;
 • folosirea aparatelor electrice pentru pregătirea preparatelor culinare se va face cu respectarea strictă a normelor de exploatare;
 • maşinile de gătit, grătarele, aragazurile, cuptoarele şi celelalte utilaje care degajă temperaturi ridicate se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 1,5 m faţă de elementele combustibile ale construcţiilor sau de materialele combustibile din încăperi.

 

Numai prin respectarea acestor măsuri se va reuşi reducerea numărului intervenţiilor în situaţii de urgenţă şi, implicit, va creşte gradul de siguranţă al cetăţeanului, mediului şi bunurilor.

 

VĂ MULȚUMIM !

Close Search Window