Persoana desemnată cu atribuții privind implementarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public este:

Florica Marinela BOLOSIN – consilier 

Art. 22 din Legea 544/2001

(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2) Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curții de Apel este definitivă și irevocabilă.

(5) Atât plângerea, cât și recursul se judecă în instanță, în procedură de urgență, și sunt scutite de taxa de timbru.

Close Search Window