System Administrator

Primăria Municipiului Lupeni anunță că în conformitate cu adresa nr. 50733/2017 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, înregistrată la Primăria Municipiului Lupeni sub nr. 11037/31.08.2017 concursul pentru ocuparea unor funcții publice vacante din cadrul Poliției locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Lupeni, a fost suspendat.

Procedura de organizare a concursului va fi reluată în condițiile legii și va fi anunțată conform prevederilor legale.

 

PRIMAR                                                                                                                ȘEF BIROU RESURSE UMANE

Prof. LUCIAN – MARIUS  RESMERIȚĂ                                                      Jr. ANEMARIE – CORINA PASCAL

 

 

 

Close Search Window